Οι στιγμές που δεν κάνεις τίποτα έχουν την δική τους αξία

Οι στιγμές που δεν κάνεις τίποτα έχουν την δική τους αξία

Καθώς εξελίσσεσαι, μην ξεχνάς αυτά τα τρία πράγματα

Καθώς εξελίσσεσαι, μην ξεχνάς αυτά τα τρία πράγματα

Παρακαλώ θερμά, μην αναπηροποιείστε “για χάρη μου”

Παρακαλώ θερμά, μην αναπηροποιείστε “για χάρη μου”

Επέτρεψε στους άλλους να γνωρίσουν τον πραγματικό εαυτό σου

Επέτρεψε στους άλλους να γνωρίσουν τον πραγματικό εαυτό σου

When dreams come true!!

When dreams come true!!

Να ζητάς ακριβώς αυτό που θέλεις!

Να ζητάς ακριβώς αυτό που θέλεις!

Στα δύσκολα να αναζητάς την απόλαυση!

Στα δύσκολα να αναζητάς την απόλαυση!

Τα φανταστικά προβλήματα λύνονται πιο δύσκολα!

Τα φανταστικά προβλήματα λύνονται πιο δύσκολα!

Επέτρεψε στο παλιό να φύγει, για να μπορέσει το καινούριο να γεννηθεί!

Επέτρεψε στο παλιό να φύγει, για να μπορέσει το καινούριο να γεννηθεί!

Ο Όξυ έχει γενέθλια!!

Ο Όξυ έχει γενέθλια!!