Επέτρεψε στους άλλους να γνωρίσουν τον πραγματικό εαυτό σου.