Επέτρεψε στο παλιό να φύγει, για να μπορέσει το καινούριο να γεννηθεί!