Αποφάσεις ζωής…

Μέσα στην καθημερινότητά μας παίρνουμε συνεχώς μικρές και μεγάλες αποφάσεις.

Η απώλεια ως μέρος της ζωής μας…

Κάθε στάδιο ανάπτυξης μας οδηγεί στο να χάσουμε και από κάτι.

Οι Ανατροπές της ζωής μας

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, βιώσαμε μια ανατροπή σε συλλογικό επίπεδο που διατάραξε την καθημερινότητά μας.