Στο έργο της ζωής σκηνοθετούμε τον εαυτό μας και μόνο αυτόν.

Οι συμπεριφορές των άλλων, όπως και οι συνθήκες γύρω μας είναι εντελώς έξω από τον έλεγχο μας, όμως ο τρόπος που θα αντιδράσουμε σε οτιδήποτε συμβαίνει στο περιβάλλον μας είναι αποκλειστικά στο δικό μας έλεγχο. Η ευθύνη της ζωής μας ανήκει μόνο σε μας.