Τίποτα δεν είναι μόνο άσπρο ή μόνο μαύρο. Ας εστιάσουμε σε αυτά που θέλουμε να κρατήσουμε.