Το τίμημα της αγάπης (μπορεί να) είναι ο πόνος της απώλειας.