Ας κρατήσουμε όμως ότι οι επιλογές που κάναμε ήταν αυτές που μας φαίνονταν καλύτερες τη στιγμή που τις κάναμε.