Όλοι μας κάθε στιγμή που ζούμε σε αυτόν τον πλανήτη αλλάζουμε κάτι.