Όταν ξέρουμε καλά που θέλουμε να φτάσουμε, όσα εμπόδια και αν συναντήσουμε στην πορεία, τελικά θα βρούμε τον δρόμο μας μαζί με το κουράγιο να τον διανύσουμε.