Κάθε αλλαγή στην ζωή μας, μας καλεί να πενθήσουμε για ένα κομμάτι μας που μένει στο παρελθόν. Αυτή η διεργασία χρειάζεται χρόνο και υπομονή.