Μια ομιλία που πραγματοποιήθηκε στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άργους τον Φεβρουάριο του 2018.