Ψυχοθεραπευτικές ομάδες εφήβων

Οι ψυχοθεραπευτικές ομάδες εφήβων αποτελούνται συνήθως από έναν μικρό αριθμό νέων που με αφορμή κάποια δυσκολία τους ξεκινούν μια βαθύτερη αναζήτηση. Φαίνεται πως  είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός τρόπος υποστήριξης για όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις σχέσεις με συνομηλίκους ή/και γονείς. Στις ομάδες αυτές, αξιοποιούμε την ισχύ  της ομάδας ομότιμων κατά το αναπτυξιακό στάδιο της εφηβείας, ώστε να βοηθηθούν τα μέλη να ανταπεξέλθουν σε συναισθηματικές και συμπεριφορές προκλήσεις που θέτει το πέρασμα στην καινούρια φάση ζωής. Όπως οι συγκρούσεις με τους γονείς, οι δυσκολίες από τα πρώτα ερωτικά σκιρτήματα, η αναζήτηση προσωπικού νοήματος ζωής και άλλα. Τα μέλη των ομάδων αυτών αναπτύσσουν ασφαλείς δεσμούς με συνομηλίκους τους, με τους οποίους μοιράζονται προβληματισμούς χρησιμοποιώντας το λόγο αλλά και το σώμα, την κίνηση, την τέχνη. Μαζί αναζητούμε το εύρος των επιλογών τους, επεξεργαζόμαστε συναισθήματα και σκέψεις για το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον, με στόχο να ξεκινήσουν την ενήλικη ζωή τους όσο γίνεται πιο συνειδητά. Η συμμετοχή στις ομάδες αυτές, προϋποθέτει τη συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων οι οποίοι όμως δεν έχουν πρόσβαση στη διεργασία της ομάδας αλλά μόνο γενική ενημέρωση. Επίσης, η συμμετοχή προϋποθέτει δέσμευση σταθερής παρουσίας για δύο ώρες μια φορά την εβδομάδα, για ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Η ομάδα έχει σχετικά σταθερή σύσταση αλλά ενδέχεται να αποχαιρετά μέλη και να υποδέχεται άλλα ανάλογα με την προσωπική πορεία του καθενός. Αν κάποιο μέλος αποφασίσει να διακόψει, είναι καλό να ενημερώσει, ώστε να αφιερωθεί χρόνος στον αποχαιρετισμό του.