Ψυχοθεραπεία


Στα πλάισια των υπηρεσιών που παρέχω συμπεριλαμβάνονται συνοπτικά οι παρακάτω:

Ατομική ψυχοθεραπεία παιδιών

Ατομική ψυχοθεραπεία ενηλίκων

Ατομική ψυχοθεραπεία εφήβων

Ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες εφήβων

Ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες παιδιών

Ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες ενηλίκων

Ομάδες ψυχοθεραπείας ενηλίκων

Ψυχοθεραπευτικές ομάδες εφήβων

Θεραπευτικές ομάδες παιδιών