Ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες παιδιών

Οι  ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες παιδιών, αποτελούνται από τρία ως έξι παιδιά παρόμοιας ηλικίας που αντιμετωπίζουν κάποια συγκριμένη δυσκολία ή/και χρειάζονται υποστήριξη σε κάποιον ή κάποιους τομείς της ανάπτυξης. Τα παιδιά αλληλεπιδρούν μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες, δομημένες ή ελεύθερες οι οποίες γίνονται πάντα μέσα σε πλαίσιο δομημένο με κανόνες αμοιβαίου σεβασμού και φροντίδας. Έτσι ενισχύουν το ένα το άλλο όπου χρειάζεται ώστε να ξεπεράσουν τις δυσκολίες τους και να προωθηθεί η ανάπτυξή τους. Ως συντονίστρια παρεμβαίνω όσο χρειάζεται για να βοηθήσω τα παιδιά να νοιώσουν ασφαλή, να εκφραστούν ελεύθερα, να αναγνωρίσουν αυτό που συμβαίνει και αυτό που νοιώθουν και να ανακαλύψουν  νέους τρόπους να εξελίσσονται μέσα στον κόσμο. Οι ομάδες αυτές είναι συνήθως κλειστές, δηλαδή έχουν πάντα τα ίδια μέλη και αριθμός συναντήσεων της κάθε ομάδας συνήθως είναι προκαθορισμένος. Οι γονείς και οι κηδεμόνες των παιδιών δεν είναι παρόντες στην ομάδα, εκτός αν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος. Μπορούν όμως να ενημερώνονται για την εξέλιξη των παιδιών σε προκαθορισμένες συναντήσεις μαζί μου, για την πραγματοποίηση των  οποίων είναι ενήμερα  τα παιδιά.