Ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες εφήβων

Οι ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες εφήβων, είναι ομάδες που απαρτίζονται από  έξι ως δεκαπέντε νέους με μικρή ηλικιακή  διαφορά μεταξύ τους. Στις ομάδες αυτές, επεξεργαζόμαστε θέματα που απασχολούν συνήθως τους εφήβους, όπως η εικόνα εαυτού, η σεξουαλικότητα και άλλα. Η επεξεργασία των παραπάνω θεμάτων  γίνεται μέσα από την ανταλλαγή σκέψεων και εμπειριών αλλά και  με την χρήση τεχνικών όπως το παίξιμο ρόλων, οι τεχνικές χαλάρωσης και άλλες. Ενώ κάθε ομάδα έχει στη διάθεσή της έναν περιορισμένο αριθμό συναντήσεων, που έχει οριστεί από την αρχή. Οι ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες εφήβων διέπονται από τους κανόνες του απορρήτου και του αλληλοσεβασμού όπως όλες οι ομάδες που έχουν στόχο την ενδοσκόπηση. Η συμμετοχή ενός εφήβου σε μια τέτοια ομάδα προϋποθέτει τη συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων, ωστόσο οι γονείς και κηδεμόνες δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες που εμπιστεύεται ο/η έφηβος αλλά μόνο μια γενική ενημέρωση για την εξέλιξή του κατόπιν δικής του ενημέρωσης.