Ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες ενηλίκων

Οι ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες ενηλίκων, έχουν ως  στόχο να βοηθήσουν τα μέλη τους μέσα από το αμοιβαίο μοίρασμα εμπειριών, την ανταλλαγή ιδεών και την αλληλοϋποστήριξη, να βρουν τα εναλλακτικές διεξόδους σε κάποιο συγκεκριμένο  ζήτημα που απασχολεί την ομάδα αλλά και να προάγουν  τη συνολικότερη ευεξία καθενός από τους συμμετέχοντες. Οι ομάδες είναι συνήθως κλειστές, δηλαδή ξεκινούν και ολοκληρώνονται με τα ίδια μέλη. Τα μέλη τους μοιράζονται κάποιον συγκεκριμένο, κοινό προβληματισμό (π.χ. πώς να είναι πιο υποστηρικτικοί στην αυτονόμηση των παιδιών τους ή πώς να διαχειριστούν το θυμό τους.) Όλα τα μέλη της κάθε ψυχοεκπαιδευτικής ομάδας δεσμεύονται αυστηρά από τον κανόνα του απορρήτου, δηλαδή ό,τι συζητιέται μέσα στην ομάδα απαγορεύεται να κουβεντιάζεται είτε  μεταξύ μελών αν βρεθούν εκτός ομάδας, είτε με άλλους ανθρώπους. Η συμμετοχή στην ομάδα προϋποθέτει, την δέσμευση των μελών να είναι κατά το δυνατόν παρόντες –παρούσες στις συναντήσεις. Ο αριθμός συναντήσεων μιας ψυχοεκπαιδευτικής ομάδας είναι συχνά προκαθορισμένος.  Ο δικός μου ρόλος ως συντονίστριας, είναι να  φροντίζω για την ασφάλεια και τη συνοχή της ομάδας και να διευκολύνω την εξέλιξη της με όποιο τρόπο χρειάζεται.