Ομάδες ψυχοθεραπείας ενηλίκων

Οι ομάδες ψυχοθεραπείας ενηλίκων, έχουν αποδειχτεί ιδιαίτερα βοηθητικές για ορισμένους ανθρώπους, καθώς τους διευκολύνουν να καθρεφτίσουν τον εαυτό τους και να μοιραστούν τις δυσκολίες τους με άλλους ανθρώπους που τους σέβονται και τους υποστηρίζουν. Έτσι αναπτύσσονται ανάμεσα στα μέλη ισχυροί δεσμοί και διευκολύνεται η θεραπευτική διαδικασία. Από τη θέση της συντονίστριας φροντίζω ώστε κάθε μέλος ξεχωριστά αλλά και η ομάδα στο σύνολό της να ωφελείται τα μέγιστα από τη διαδικασία. Φροντίζω επίσης για την τήρηση των κανόνων δεοντολογίας. Ο σημαντικότερος από αυτούς είναι ο κανόνας του απορρήτου που δεσμεύει όλα τα μέλη ακόμα και μετά τη λήξη της συμμετοχής τους στην ομάδα. Τα μέλη των θεραπευτικών ομάδων είναι συνήθως λίγα στον αριθμό και παραμένουν σταθερά για μεγάλα χρονικά διαστήματα, κατά καιρούς βέβαια μπορεί να αποχαιρετάμε ορισμένα μέλη και να δεχόμαστε καινούρια ανάλογα με τις ανάγκες. Τα μέλη μιας ομάδας μπορεί να διαφέρουν πολύ μεταξύ τους ως προς τα χαρακτηριστικά τους και τα θέματα που τους απασχολούν. Ωστόσο, όλοι  μοιράζονται κάποιες ομοιότητες με κυριότερη την ανάγκη για σεβασμό, φροντίδα και υποστήριξη αυτό είναι η σπουδαιότερη εγγύηση για την καλή λειτουργία της ομάδας. Οι συναντήσεις των ομάδων είναι συνήθως δίωρες με εβδομαδιαία συχνότητα. Σε κάθε συνάντηση παίρνουν το λόγο όσα από τα μέλη επιθυμούν να μοιραστούν κάτι. Τα υπόλοιπα μέλη ακούν με προσοχή και στη συνέχεια, εάν θέλουν, μοιράζονται τα συναισθήματα και τις σκέψεις που τους γεννήθηκαν με ειλικρίνεια και σεβασμό. Επίσης, κατά καιρούς όσα από τα μέλη επιθυμούν μπορούν να πειραματιστούν με τη χρήση τεχνικών όπως τα παιχνίδια ρόλων, που στοχεύουν στην προώθηση της ψυχικής τους ανάπτυξης. Οτιδήποτε γίνεται στην ομάδα έχει σαν στόχο να ωφελήσει την ομάδα ως σύνολο αλλά και του κάθε μέλους ξεχωριστά. Η ένταξη σε μια ομάδα είναι μια απόφαση που παίρνω μαζί με κάθε ενδιαφερόμενο συνήθως μετά από μια ή περισσότερες ατομικές συναντήσεις. Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από την ομάδα όποτε θελήσει, θα είναι καλό ωστόσο, να ενημερώσει έγκαιρα την ομάδα για να γίνει ένας αποχαιρετισμός όπως αρμόζει στη διεργασία.