Θεραπευτικές ομάδες παιδιών

Οι θεραπευτικές ομάδες παιδιών, αποτελούνται από τρία έως έξι παιδιά. Μέσα από ελεύθερο δομημένο παιχνίδι, παιδιά που αντιμετωπίζουν κρίσιμα γεγονότα ζωής π.χ. διαζύγιο, πένθος, θέμα υγείας ή έχουν συναισθηματικές και συμπεριφορικές δυσκολίες, μαθαίνουν να συνυπάρχουν και να αλληλοϋποστηρίζονται, επεξεργάζονται συναισθήματα και σκέψεις και ανακαλύπτουν τα εφόδια τους για τη ζωή. Οι ομάδες έχουν σταθερή μέρα και ώρα συνάντησης. Κάθε συνάντηση διαρκεί μια με μιάμιση ώρα ανάλογα με την ηλικία και τον αριθμό των μελών. Ο χρόνος ζωής της ομάδας ορίζεται από τις ανάγκες των μελών. Η σύνθεση είναι σχετικά σταθερή, αλλά μπορεί να ενταχθεί ή να αποχωρήσει κάποιο μέλος αν αυτό είναι βοηθητικό τόσο για το ίδιο, όσο και για την ομάδα. Κάθε αλλαγή προϋποθέτει χρόνο επεξεργασίας, γι΄ αυτό αν κάποιο μέλος πρόκειται να αποχωρήσει για οποιοδήποτε λόγο, είναι καλό να ενημερωθεί έγκαιρα η ομάδα για να μπορέσει να το αποχαιρετήσει. Όπως πάντα στη θεραπεία με παιδία προτιμώ να ξεκινώ με συνάντηση με τους γονείς. Ακολούθως, γίνονται ατομικές συναντήσεις με το παιδί και αν συμφωνήσουμε όλοι οι εμπλεκόμενοι το παιδί εντάσσεται στην ομάδα. Στη συνέχεια οι γονείς ενημερώνονται για την πρόοδο του παιδιού, χωρίς όμως να παραβιάζεται το θεραπευτικό απόρρητο που είναι προϋπόθεση για το χτίσιμο εμπιστοσύνης και συνεπώς για την επιθυμητή έκβαση της θεραπείας.