Επαγγελματικός Προσανατολισμός


Στα πλάισια των υπηρεσιών που παρέχω συμπεριλαμβάνονται συνοπτικά οι παρακάτω:

Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός εφήβων

Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός ενηλίκων