Επαγγελματικός Προσανατολισμός εφήβων

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός εφήβων απευθύνεται σε νέους που αντιμετωπίζουν διλήμματα ως προς την επαγγελματική πορεία που θα επιλέξουν. Η διαδικασία στοχεύει να βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους να γνωρίσουν καλύτερα την προσωπικότητα, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες τους καθώς και τον τρόπο που αυτά μπορεί να εκφράζονται καλύτερα σε συγκεκριμένες επαγγελματικές κατευθύνσεις, δηλαδή ομάδες επαγγελμάτων. Η διαδικασία απαιτεί συνήθως τρεις με τέσσερις συνεδρίες διάρκειας περίπου 60-90 λεπτών. Στην πρώτη συνεδρία, γίνεται μια συνέντευξη γνωριμίας με τον έφηβο και τους γονείς ή κηδεμόνες και συμπληρώνεται ένα μικρό ερωτηματολόγιο, με στόχο να αποκτήσω μια εικόνα για το προφίλ , τους στόχους του και τις ανάγκες του συμβουλευόμενου. Στις επόμενες μια-δύο συναντήσεις, ο συμβουλευόμενος συμπληρώνει ηλεκτρονικά ή/και χειρόγραφα σταθμισμένα test που σκιαγραφούν την προσωπικότητα, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες του. Τέλος στην τέταρτη συνάντηση, συζητάμε με το συμβουλευόμενο τα αποτελέσματα των tests καθώς και τις επαγγελματικές κατευθύνσεις που πιθανόν του ταιριάζουν καλύτερα. Πρέπει να σημειωθεί εδώ, ότι προτείνονται κυρίως επαγγελματικές κατευθύνσεις και όχι συγκεκριμένα επαγγέλματα ή σχολές (π.χ. Σε κάποιον μπορεί να προταθεί ότι ταιριάζουν επαγγέλματα υγείας όχι η ιατρική σχολή). Επίσης, πρέπει να τονιστεί ότι οι προτάσεις σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτικές για το συμβουλευόμενο. Ωστόσο μπορώ να βοηθήσω τον κάθε συμβουλευόμενο να συνδυάσει τις προτάσεις που προκύπτουν  από τα tests, με τις δικές του επιθυμίες και ανάγκες και να καταλήξει στις δικές του επιλογές. Πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο συμβουλευόμενος σε συνεργασία με εμένα παρουσιάζει τα αποτελέσματα στους γονείς ή τους κηδεμόνες του. Μετά το τέλος της διαδικασίας, παραμένω στη διάθεση του συμβουλευόμενου για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι όλη η διαδικασία γίνεται με την υποστήριξη της ison psychometrica, εταιρίας με πολυετή εμπειρία στον επαγγελματικό προσανατολισμό.