Επαγγελματικός Προσανατολισμός ενηλίκων

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός ενηλίκων, αφορά άτομα που για κάποιο λόγο χρειάζεται ή επιθυμούν να επαναπροσδιορίσουν την επαγγελματική τους πορεία. Ως βασικά εργαλεία για την υποστήριξη τους, χρησιμοποιώ τη συνέντευξη και ένα ή περισσότερα σταθμισμένα test και ερωτηματολόγια. Στόχος τις όλης διαδικασίας, είναι να βοηθήσει το συμβουλευόμενο να αποκρυσταλλώσει τους στόχους και τις ανάγκες του, καθώς επίσης να αναγνωρίσει  τις δεξιότητες και τους άλλους πόρους που διαθέτει, καθώς και εκείνους που χρειάζεται να καλλιεργήσει προκειμένου να επιτύχει την επιθυμητή αλλαγή στην επαγγελματική του πορεία. Η διαδικασία συνήθως απαιτεί , δύο ως τέσσερις ωριαίες ατομικές συνεδρίες με το συμβουλευόμενο. Βεβαίως υπάρχει ευελιξία, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε συμβουλευόμενου. Θα πρέπει να σημειωθεί τέλος ότι όλη η διαδικασία γίνεται με την υποστήριξη της ison psychometrica εταιρίας με πολυετή εμπειρία στον επαγγελματικό προσανατολισμό.