Διαδικτυακές Υπηρεσίες

Για ανθρώπους που δυσκολεύονται να έρθουν στο χώρο μου εξαιτίας της απόστασης ή προβλημάτων υγείας ή για άλλους σοβαρούς λόγους, υπάρχει η δυνατότητα να δουλέψουμε ατομικά συμβουλευτικά ή και θεραπευτικά χρησιμοποιώντας το skype. Στις συνεδρίες που γίνονται μέσω διαδικτύου ισχύουν όλοι οι δεοντολογικοί κανόνες που διέπουν και τις παραδοσιακές συνεδρίες το μόνο που αλλάζει είναι ο τρόπος της συνάντησης. Ωστόσο αν δεν είναι αδύνατο είναι καλό να υπάρξει τουλάχιστον μια προσωπική συνάντηση στην αρχή της σχέσης για να γνωριστούμε και να καθοριστεί το πλαίσιο συνεργασίας.