Ατομική ψυχοθεραπεία παιδιών

Η ατομική ψυχοθεραπεία παιδιών, αφορά κυρίως παιδιά που κατά την εκτίμηση των φροντιστών (γονέων ή/και  εκπαιδευτικών) αντιμετωπίζουν συναισθηματικές ή/και συμπεριφορές δυσκολίες. Προσωπικά, προτιμώ να ξεκινώ με μια ή περισσότερες συναντήσεις με τους γονείς που με βοηθούν να αποκτήσω μια πρώτη εικόνα της κατάστασης, να τους ενημερώσω αναλυτικά για τον τρόπο της δουλειάς μου και να αποφασίσουμε μαζί, αν και πώς θα δουλέψω με το παιδί. Αν κριθεί σκόπιμο το παιδί έρχεται σε μένα στη συνέχεια μόνο ή μαζί με έναν ή και τους δύο γονείς, ανάλογα με την ηλικία, τις ανάγκες και τις επιθυμίες του. Βρίσκει στο χώρο διάφορα υλικά (π.χ. πλαστελίνη, χρώματα) και παιχνίδια με τα οποία καλείται να δράσει ελεύθερα μόνο ή με τη συμμετοχή τη δική μου και ενδεχομένως των γονιών. Η θεραπεία συντελείται μέσα από αυτή την αλληλεπίδραση αλλά και το διάλογο που αναπτύσσεται  κατά τη διάρκεια της. Όσο μεγαλύτερο είναι το παιδί, τόσο περισσότερο χώρο μπορεί να καταλάβουν ο διάλογος και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται συνήθως με ενήλικες. Είναι απαραίτητο να γνωρίζετε, ότι στις συνεδρίες με παιδιά το απόρρητο ισχύει ακριβώς όπως και με τους ενήλικες. Οι γονείς και οι κηδεμόνες έχουν νόμιμο δικαίωμα να ενημερώνονται γενικά για την πρόοδο του παιδιού, αλλά δεν μαθαίνουν πληροφορίες που το παιδί αποκάλυψε εν τη απουσία τους, εκτός αν απειλείται η ακεραιότητα του. Κάθε επικοινωνία με τους γονείς ή τους κηδεμόνες γίνεται εν γνώσει του παιδιού, προκειμένου να μην απειληθεί η εμπιστοσύνη του σε εμένα που είναι θεμελιώδης προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της θεραπείας. Συνήθως, οι θεραπείες των παιδιών ολοκληρώνονται πιο σύντομα από των ενηλίκων αν και η διάρκεια τους μπορεί να ποικίλει, ανάλογα με την περίπτωση.