Ατομική ψυχοθεραπεία εφήβων

Η ατομική ψυχοθεραπεία εφήβων, απευθύνεται σε νέους που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους ή/και επιθυμούν βαθιές αλλαγές στη ζωή τους. Αν οι γονείς είναι εκείνοι που προτρέπουν το παιδί τους να ξεκινήσει θεραπεία, πολλές φορές οι πρώτες συναντήσεις ή και με εκείνους και αν ο/η έφηβος τελικά το επιθυμεί συνεχίζουμε οι δυο μας . Αν το αρχικό αίτημα είναι του ίδιου του εφήβου, τότε ξεκινάμε μαζί από την πρώτη συνάντηση. Στην πορεία της διαδικασίας βέβαια ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσουμε με τους γονείς ή άλλα σημαντικά πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση αυτό γίνεται εν γνώσει του εφήβου και χωρίς να παραβιαστεί το απόρρητο. Κατά τα άλλα ισχύει ότι ακριβώς και με τους ενήλικες, δηλαδή στόχος της διαδικασίας είναι να επεξεργαστεί δύσκολα συναισθήματα, σε ένα περιβάλλον όπου νοιώθει ασφαλής και ενδυναμωμένος, να συνειδητοποιήσει τον τρόπο που ζει και ενεργεί μέσα στον κόσμο και να αλλάξει ότι πιστεύει ότι δεν είναι πια χρήσιμο και επιθυμητό. Βασικό εργαλείο της διαδικασίας είναι η μεταξύ μας αλληλεπίδραση όπως εκφράζεται μέσα από το διάλογο εκφράζεται λεκτικά και μη λεκτικά. Μέσα στη θεραπευτική σχέση ο θεραπευόμενος μπορεί να δοκιμάσει νέους τρόπους, να σχετίζεται κι αν θέλει, να τους αξιοποιήσει στην εκτός θεραπείας ζωή του. Επικουρικά, πάντα μέσα στο πλαίσιο της θεραπευτικής σχέσης, μπορεί να χρησιμοποιηθούν τεχνικές, όπως το γράψιμο γραμμάτων, το ημερολόγιο και άλλες. Οι συνεδρίες είναι συνήθως ωριαίες, με συχνότητα μια φορά την εβδομάδα και η διάρκεια της θεραπείας ποικίλει από άτομο σε άτομο, αλλά συνήθως χρειάζονται αρκετός χρόνος ώστε να επιτευχθούν βαθιές και σταθερές αλλαγές.