Ατομική ψυχοθεραπεία ενηλίκων

Η ατομική ψυχοθεραπεία ενηλίκων, προτείνεται σε ανθρώπους που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα των εαυτό τους, να αντιμετωπίσουν θέματα που τους δυσκολεύουν και να κάνουν πιο συνειδητές επιλογές για τη συνέχεια της ζωής τους. Αφού χτιστεί μια σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσά μας, συζητάμε για σχέσεις και γεγονότα που απασχόλησαν ή απασχολούν το θεραπευόμενο, αλλά και για τον τρόπο που βιώνει την ίδια τη θεραπευτική διαδικασία και τη μεταξύ μας σχέση. Στόχος της συνεργασίας είναι να επεξεργαστεί δύσκολα συναισθήματα, μέσα σε ένα περιβάλλον όπου νοιώθει και ενδυναμωμένος, να συνειδητοποιήσει τον τρόπο που ζει και ενεργεί μέσα στον κόσμο και να αλλάξει, ό,τι πιστεύει ότι δεν είναι πια χρήσιμο ή/και επιθυμητό. Βασικό εργαλείο της θεραπείας είναι η μεταξύ μας αλληλεπίδραση, όπως εκφράζεται λεκτικά και μη λεκτικά. Δουλεύοντας μέσα στη δική μας σχέση, κάθε θεραπευόμενος μπορεί να δοκιμάσει νέους τρόπους να σχετίζεται τους οποίους μπορεί να αξιοποιήσει στην εκτός θεραπείας ζωή του.  Επικουρικά στο πλαίσιο μιας θεραπευτικής αλληλεπίδρασης, μπορεί να χρησιμοποιηθούν τεχνικές όπως το γράψιμο γραμμάτων, το ημερολόγιο και άλλες.  Οι συναντήσεις μας είναι στις περισσότερες περιπτώσεις ωριαίες, με συχνότητα μια φορά την εβδομάδα. Η διάρκεια της θεραπείας ποικίλει από άτομο σε άτομο, αλλά συνήθως χρειάζεται αρκετός χρόνος ώστε να επιτευχθούν βαθιές και σταθερές αλλαγές.