Ατομική συμβουλευτική εφήβων

Η ατομική συμβουλευτική εφήβων, απευθύνεται σε εφήβους που οι ίδιοι ή οι φροντιστές τους (γονείς, εκπαιδευτικοί κ.τ.λ. ) πιστεύουν ότι χρειάζονται βοήθεια για να ανταπεξέλθουν σε μια συγκεκριμένη περίσταση της ζωής τους. Αν το αίτημα πηγάζει από τους γονείς, τότε συχνά κάνω τουλάχιστον μια πρώτη συνάντηση  με τους γονείς και αν πιστεύουμε ότι είναι σκόπιμο  στη συνέχεια μπορώ να δουλέψω και με τον/την έφηβο, εφόσον ο ίδιος συναινεί σε αυτό. Όσο δουλεύω  με τον ίδιο τον έφηβο, ενδέχεται να επικοινωνήσω  με τους γονείς ή και τους εκπαιδευτικούς του ή ακόμα και να τους καλέσω σε κάποια συνάντηση για να διερευνήσω τη δική τους οπτική στο θέμα που μας απασχολεί, να ζητήσω τη βοήθειά τους αν πιστεύω ότι χρειάζεται ή και να τους ενημερώσω γενικά για την πρόοδο της διαδικασίας. Αυτό γίνεται πάντα σε γνώση του εφήβου και πολύ συχνά παρουσία του, χωρίς ποτέ να παραβιάζονται δεοντολογικοί κανόνες και κυρίως χωρίς να σπάει το απόρρητο.  Στη συμβουλευτική με εφήβους, αξιοποιώ κυρίως  τον ελεύθερο διάλογο που έχει ως στόχο να βοηθήσει τον έφηβο να διερευνήσει τα θέματα που τον απασχολούν, να ανακαλύψει πιθανώς νέες δυνατότητες και να προχωρήσει σύμφωνα με τις δικές του αποφάσεις. Αν κριθεί βοηθητικό και συμφωνεί ο συμβουλευόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσουμε και άλλες τεχνικές όπως  την ζωγραφική ή το ημερολόγιο. Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία καθοδηγείται από το συμβουλευόμενο και έχει ως σκοπό να υπηρετήσει αποκλειστικά τις δικές του ανάγκες. Συνήθως η συνεργασία ολοκληρώνεται μετά από μερικές συναντήσεις.