Ατομική συμβουλευτική ενηλίκων

Η ατομική συμβουλευτική ενηλίκων, απευθύνεται ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια για να ανταπεξέλθουν σε μια συγκεκριμένη περίσταση της ζωής που νοιώθουν ότι τους δυσκολεύει. Με βασικό εργαλείο τον διάλογο, αλλά και με τη χρήση άλλων τεχνικών όπως π.χ. το παίξιμο ρόλων ή η ζωγραφική, όταν κρίνεται σκόπιμο, διερευνούμε σε βάθος το θέμα που απασχολεί το συμβουλευόμενο και μαζί ανακαλύπτουμε τα προσωπικά του αποθέματα και εμπόδια και σκιαγραφούμε πιθανές εναλλακτικές επιλογές που έχει, ώστε να πάρει ο ίδιος τις αποφάσεις εκείνες  που εκφράζουν καλύτερα τις επιθυμίες και τις ανάγκες του. Οι συναντήσεις συμβουλευτικής πραγματοποιούνται  σε τακτά χρονικά διαστήματα, που καθορίζονται ανάλογα με τις ανάγκες του συμβουλευόμενου, συνήθως έχουμε μια συνάντηση ανά βδομάδα. Η συνεργασία μας  έχει  περιορισμένη και συχνά προσυμφωνημένη διάρκεια.